Jak napisać list Obecnie zdarza nam się pisać dużo mniej listów niż jeszcze kilkanaście lat temu. Powodem jest ekspansja mediów elektronicznych, przede wszystkim poczty e-mail, mającej charakter (nawet w korespondencji oficjalnej) dużo luźniejszy i mniej ustrukturyzowany. W zależności od tego, do kogo wysyłamy list możemy je podzielić na listy oficjalne i nieoficjalne. Listy oficjalne...