The image of shelves in the warehouse
4.7/5 - (3 votes)

Istnieją różne systemy magazynowania oraz metody składowania towaru w magazynach. Wybór systemu zależny jest od specyfiki i potrzeb firmy.

Na wybór metody składowania mają wpływ takie czynniki, jak: rodzaj asortymentu, jego ilość, to, czy produkty mają długi czy krótki termin ważności, konieczność lub brak konieczności przechowywania towaru w odpowiednich warunkach np. temperaturowych, kształt i charakter opakowań np. czy towar składowany jest luzem, w kartonach, skrzyniach, na paletach. Istotną kwestią jest też rotacja towaru. Inne czynniki to sama infrastruktura, wyposażenie magazynu i układ technologiczny w magazynie, przepisy związane z przechowywaniem towaru oraz bezpieczeństwem i higieny pracy itp.

Magazyny niskiego i wysokiego składowania

Podstawowym podziałem magazynów, jeśli chodzi o wyposażenie w systemy składowania złożone z regałów, są magazyny niskiego składowania oraz magazyny wysokiego składowania. Maksymalna wysokość przechowywania towaru w magazynach niskiego składowania wynosi 4,2 m, w magazynach średniego składowania od 4,2 – 7,2 m, natomiast w magazynach wysokiego składowania, w których regały sięgają aż do sufitu, pozwalając na maksymalne wykorzystanie przestrzeni – powyżej 7,2 m, nawet do 50 m. Oczywiście wyposażenie magazynu musi wtedy obejmować urządzenia autonomiczne do obsługi towaru, a także zaawansowane systemy automatyczne, takie jak układnice magazynowe czy wózki widłowe o długich masztach. Magazyny wysokiego składowania mają wiele zalet.

Statyczne i dynamiczne metody składowania

Towar można przechowywać z zastosowaniem różnego rodzaju regałów lub bez ich użycia. Składowanie może być blokowe lub regałowe  – mówimy wtedy o składowaniu statycznym. Składowanie blokowe może odbywać się z zastosowaniem regałów, ale dopuszcza też magazynowanie towaru na podłodze, bezregałowe. Natomiast na dynamiczny system składowania, który umożliwia szybkie przemieszczanie się towarów, składają się regały przepływowe lub karuzelowe.

Systemy magazynowania dzielą się również na systemy z dostępem bezpośrednim, wykorzystujące regały, które zapewniają bezpośredni dostęp do palet (paletowe, przesuwne, paletowe z podwójną głębokością, paletowe automatyczne, paletowe wąsko korytarzowe i inne oraz systemy akumulacyjne, wykorzystywane najczęściej w składowaniu wielu palet z tą samą referencją. Do takich należą: regały paletowe wjezdne, regały przepływowe z rolkami oraz push-back z wózkami lub rolkami, Pallet Shuttle i inne.

Systemów, technik i metod jest wiele. Wybór właściwej metody składowania i technik wydawania towaru jest procesem, na który, jak pisaliśmy na początku artykułu, ma wpływ szereg czynników. Celem jest zawsze jak najlepsza optymalizacja pracy w magazynie.