Rebranding, czyli o odświeżaniu marki

0
78
Strony internetowe Wrocław
4/5 - (1 vote)

Rebranding, czyli odświeżanie marki, to nieodłączny element życia każdej firmy działającej na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. W dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie trendy, preferencje klientów oraz technologie stale się zmieniają, utrzymanie stalego wizerunku marki może być równoznaczne z pozostawaniem w tyle. Dlatego też rebranding stał się nie tylko popularną strategią, ale często koniecznością dla firm, które pragną utrzymać swoją pozycję na rynku i sprostać oczekiwaniom swoich klientów.

W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie informacje przekazywane są w szybkim tempie, a konkurencja jest zawsze jednym kliknięciem od nas, marki muszą stale ewoluować, aby utrzymać uwagę i zaufanie swoich klientów. Rebranding może przybierać różne formy – od subtelnych zmian w logo i kolorach, po rewolucyjne zmiany w strategii komunikacyjnej i produktowej. Bez względu jednak na skalę zmian, proces rebrandingu wymaga starannego planowania, analizy i konsekwencji.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej fenomenowi rebrandingu, zrozumiejąc jego motywacje, przyczyny, proces, oraz wpływ na markę i jej klientów. Poprzez przykłady udanych rebrandingów oraz omówienie wyzwań, jakie mogą pojawić się podczas tego procesu, dowiemy się, jakie są kluczowe elementy sukcesu w odświeżaniu marki oraz jak mierzyć jego efektywność. Prześledzimy także znaczenie komunikacji podczas rebrandingu oraz jak budować zaangażowanie społeczności w tym procesie. Ostatecznie, artykuł ten ma na celu nie tylko wyjaśnienie istoty rebrandingu, ale również inspirację do działania dla firm, które rozważają odświeżenie swojego wizerunku.

Motywacje do rebrandingu

Rebranding, chociaż może być postrzegany jako skomplikowany i czasochłonny proces, często staje się nieuniknioną koniecznością dla firm. Istnieje wiele motywacji, które skłaniają przedsiębiorstwa do podjęcia decyzji o odświeżeniu swojego wizerunku. Poniżej przyjrzymy się głównym motywacjom, które prowadzą do rebrandingu:

 1. Reakcja na zmieniające się trendy rynkowe: Rynek jest dynamiczny, a trendy oraz preferencje konsumentów zmieniają się szybko. Firmy muszą być elastyczne i dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia, aby nadążyć za konkurencją i utrzymać swoją atrakcyjność dla klientów.
 2. Odświeżenie wizerunku marki: Nawet najbardziej ikoniczne marki mogą z czasem stracić swój blask i zainteresowanie klientów. Rebranding pozwala firmom na odświeżenie swojego wizerunku, nadanie mu nowego życia i przywrócenie marki do centrum uwagi konsumentów.
 3. Lepsze dopasowanie do grupy docelowej: Zmiany w grupie docelowej firmy, jej oczekiwaniach i preferencjach, mogą wymagać dostosowania wizerunku marki, aby lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania nowych klientów.
 4. Poprawa konkurencyjności: Rebranding może być strategią mającą na celu zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez lepsze wyróżnienie się na tle konkurencji, ugruntowanie pozycji lidera w branży lub przyciągnięcie nowych segmentów rynku.
 5. Odbudowa zaufania i reputacji: W przypadku negatywnych doświadczeń, skandali lub kryzysów, rebranding może być narzędziem do odbudowy zaufania klientów i przywrócenia reputacji marki.
 6. Zwiększenie wartości firmy: Poprawa wizerunku marki poprzez rebranding może przyczynić się do wzrostu wartości firmy na rynku, co może mieć pozytywny wpływ na jej wyniki finansowe oraz przyciągać inwestorów.

Wniosek jest prosty – rebranding to nie tylko kwestia zmiany logo czy kolorów, ale przede wszystkim strategiczna decyzja biznesowa, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności firmy na rynku. W kolejnych sekcjach omówimy szczegółowo proces rebrandingu oraz kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę podczas jego realizacji.

Przyczyny rebrandingu

Rebranding nie jest zjawiskiem przypadkowym – zazwyczaj wynika z konkretnych przyczyn lub potrzeb, które motywują firmę do podjęcia tego kroku. Poniżej przedstawiamy najczęstsze przyczyny, dla których firmy podejmują decyzję o rebrandingu:

 1. Zmiana strategii firmy: Rozwój firmy, zmieniające się cele biznesowe lub strategia działania mogą wymagać odświeżenia wizerunku marki, aby lepiej odzwierciedlał on nowe kierunki działalności.
 2. Korekta wizerunku po negatywnych doświadczeniach: Skandale, kontrowersje, lub inne negatywne doświadczenia mogą powodować spadek zaufania klientów i szkodzić reputacji marki. Rebranding może być narzędziem do odbudowy zaufania poprzez wprowadzenie nowego wizerunku, który będzie skupiał się na pozytywnych aspektach firmy.
 3. Integracja po fuzji lub przejęciu: Po fuzji dwóch firm lub przejęciu jednej przez drugą, konieczne może być scalenie wizerunku marki w celu stworzenia spójnego i jednolitego obrazu na rynku.
 4. Dopasowanie do zmieniającego się otoczenia rynkowego: Dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym, takie jak nowe technologie, zmieniające się preferencje klientów, czy rosnące świadomość społeczna, mogą wymagać od firmy dostosowania swojego wizerunku, aby pozostać atrakcyjną i konkurencyjną na rynku.
 5. Zmiana grupy docelowej: Jeśli firma zmienia swoją grupę docelową klientów, na przykład w wyniku strategii rozwoju lub ekspansji na nowe rynki, może być konieczne przeprowadzenie rebrandingu, aby lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania nowych segmentów rynku.
 6. Aktualizacja marki: Nawet jeśli firma odnosi sukcesy, niektóre elementy jej wizerunku mogą ulec starzeniu się lub przestać być atrakcyjne dla współczesnych konsumentów. Rebranding pozwala na aktualizację marki i utrzymanie jej w zgodzie z obecnymi trendami i oczekiwaniami klientów.

Podsumowując, przyczyny rebrandingu mogą być różnorodne, ale zawsze wynikają z konkretnych potrzeb i celów biznesowych firmy. Kluczowe jest dokładne zrozumienie motywacji stojących za rebrandingiem oraz przeprowadzenie tego procesu w sposób świadomy i konsekwentny. W kolejnych sekcjach omówimy bardziej szczegółowo proces rebrandingu oraz kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę podczas jego realizacji.

Proces rebrandingu

Rebranding to kompleksowy proces, który wymaga starannego planowania, analizy i konsekwencji. Przed przystąpieniem do rebrandingu firma powinna dokładnie przeanalizować swoją sytuację, cele oraz oczekiwania, aby móc skutecznie przeprowadzić zmiany w swoim wizerunku. Poniżej przedstawiamy kluczowe etapy procesu rebrandingu:

 1. Analiza aktualnej sytuacji marki: Pierwszym krokiem w procesie rebrandingu jest dokładna analiza obecnej sytuacji marki, w tym jej wizerunku, pozycji na rynku, konkurencji oraz opinii klientów. Ważne jest zrozumienie silnych i słabych stron marki oraz identyfikacja obszarów, które wymagają poprawy.
 2. Określenie celów rebrandingu: Następnym krokiem jest określenie klarownych celów rebrandingu. Czy celem jest zwiększenie świadomości marki, poprawa jej reputacji, przyciągnięcie nowych klientów czy też poprawa relacji z obecnymi klientami? Kluczowe jest sprecyzowanie, jakie korzyści firma chce osiągnąć poprzez rebranding.
 3. Opracowanie nowej identyfikacji wizualnej i komunikacyjnej: Na podstawie analizy sytuacji i określonych celów, firma może przystąpić do opracowania nowej identyfikacji wizualnej i komunikacyjnej. Obejmuje to zmianę logo, kolorów, czcionek, a także tonu komunikacji i sposobu prezentacji marki.
 4. Wdrażanie zmian na wszystkich płaszczyznach działalności firmy: Po przygotowaniu nowej identyfikacji wizualnej i komunikacyjnej, firma powinna przystąpić do wdrażania zmian na wszystkich płaszczyznach swojej działalności. Obejmuje to aktualizację strony internetowej, materiałów marketingowych, opakowań produktów, a także szkolenie pracowników w zakresie nowych wytycznych dotyczących komunikacji i wizerunku marki.
 5. Monitorowanie i dostosowywanie: Proces rebrandingu nie kończy się na wdrożeniu zmian. Ważne jest monitorowanie reakcji klientów i śledzenie efektów rebrandingu. W razie potrzeby firma powinna być gotowa dostosować swoje działania i wprowadzić dodatkowe zmiany, aby osiągnąć zamierzone cele.

Podsumowując, proces rebrandingu wymaga starannego planowania, konsekwencji i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron. Kluczowe jest zrozumienie motywacji stojących za rebrandingiem oraz klarowne określenie celów, które firma pragnie osiągnąć poprzez ten proces. W kolejnych sekcjach omówimy bardziej szczegółowo elementy rebrandingu oraz wyzwania, które mogą pojawić się podczas jego realizacji.

Elementy rebrandingu

Rebranding to nie tylko zmiana logo czy kolorów, ale kompleksowy proces, który obejmuje wiele różnych elementów. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy rebrandingu, które należy wziąć pod uwagę podczas odświeżania wizerunku marki:

 1. Zmiana logo i kolorów: Logo jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów wizerunku marki, dlatego zmiana logo może być kluczowym elementem rebrandingu. Również zmiana kolorów może znacząco wpłynąć na postrzeganie marki przez klientów i nadanie jej nowego charakteru.
 2. Aktualizacja strony internetowej i materiałów marketingowych: Strona internetowa oraz materiały marketingowe są głównymi kanałami komunikacji firmy z klientami. Dlatego też w ramach rebrandingu konieczne może być zaktualizowanie strony internetowej, broszur, ulotek, plakatów oraz innych materiałów marketingowych, aby były zgodne z nowym wizerunkiem marki.
 3. Modyfikacja komunikacji i tonu marki: Rebranding często wiąże się z wprowadzeniem zmian w sposobie komunikacji firmy z klientami. Może to obejmować zmianę tonu komunikacji, stylu pisania czy też przekazu reklamowego, aby lepiej odzwierciedlać nowe wartości i cele marki.
 4. Odbudowa zaufania klientów: Jeśli rebranding jest spowodowany negatywnymi doświadczeniami lub kryzysem reputacyjnym, kluczowym elementem może być odbudowa zaufania klientów. W takim przypadku firma powinna skoncentrować się na transparentnej komunikacji i działaniach mających na celu przywrócenie zaufania do marki.
 5. Dostosowanie produktów i usług: Rebranding może wymagać również dostosowania produktów i usług firmy, aby lepiej odpowiadały na oczekiwania i potrzeby klientów. Mogą to być zmiany w opakowaniach, nazwach produktów, czy też wprowadzenie nowych funkcji lub usprawnień.
 6. Szkolenie pracowników: Pracownicy są kluczowymi ambasadorami marki, dlatego ważne jest, aby zostali poinformowani o zmianach w wizerunku firmy i przeszkoleni w zakresie nowych wytycznych dotyczących komunikacji i obsługi klienta.

Podsumowując, elementy rebrandingu są różnorodne i obejmują wiele różnych obszarów działalności firmy. Kluczowe jest kompleksowe podejście do rebrandingu oraz uwzględnienie wszystkich istotnych elementów, które mogą wpłynąć na skuteczność i efektywność tego procesu. W kolejnych sekcjach omówimy bardziej szczegółowo komunikację podczas rebrandingu oraz przykłady udanych rebrandingów.

Komunikacja podczas rebrandingu

Komunikacja odgrywa kluczową rolę podczas procesu rebrandingu. Świadoma i skuteczna komunikacja pozwala firmie przekazać swoim klientom i interesariuszom informacje na temat zmian w wizerunku marki, motywacji stojących za rebrandingiem oraz korzyści, jakie przyniesie nowa strategia. Poniżej przedstawiamy kluczowe zasady komunikacji podczas rebrandingu:

 1. Transparentność i uczciwość wobec klientów: Podstawą skutecznej komunikacji podczas rebrandingu jest transparentność i uczciwość wobec klientów. Firma powinna jasno i otwarcie komunikować powody zmiany wizerunku marki oraz przekazywać informacje na temat planowanych działań i ich wpływu na klientów.
 2. Wyjaśnienie powodów zmiany wizerunku: Kluczowe jest wyjaśnienie klientom, dlaczego firma podjęła decyzję o rebrandingu i jakie cele chce osiągnąć poprzez tę zmianę. Wyjaśnienie powodów zmiany wizerunku może pomóc klientom zrozumieć motywacje firmy i zaakceptować nową strategię.
 3. Budowanie zaufania klientów: Rebranding często wiąże się z ryzykiem utraty zaufania klientów. Dlatego ważne jest, aby firma konsekwentnie budowała zaufanie klientów poprzez uczciwą i spójną komunikację oraz zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług.
 4. Zapewnienie ciągłości komunikacji: Podczas rebrandingu ważne jest, aby firma zapewniła ciągłość komunikacji z klientami i interesariuszami. Oznacza to, że wszystkie kanały komunikacji, w tym strona internetowa, media społecznościowe, e-maile, a także punkty sprzedaży, powinny być zaktualizowane zgodnie z nowym wizerunkiem marki.
 5. Zaangażowanie społeczności w proces rebrandingu: Zaangażowanie społeczności w proces rebrandingu może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania klientów i budowy lojalności wobec marki. Firma może wykorzystać różne narzędzia i platformy, takie jak badania opinii, konkursy, czy konsultacje z klientami, aby zbierać opinie i pomysły na temat rebrandingu.

Poprawna i skuteczna komunikacja podczas rebrandingu może przyczynić się do zminimalizowania negatywnych skutków tego procesu i budowania pozytywnego wizerunku marki w oczach klientów i interesariuszy. Kluczowe jest zachowanie transparentności, uczciwości oraz ciągłości komunikacji, aby zapewnić klientom poczucie pewności i zaufania wobec marki. W kolejnych sekcjach omówimy przykłady udanych rebrandingów oraz wyzwania, które mogą pojawić się podczas tego procesu.

Przykłady udanych rebrandingów

Analiza przykładów udanych rebrandingów może dostarczyć cennych wskazówek i inspiracji dla firm planujących odświeżenie swojego wizerunku. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów rebrandingu, które odniosły sukces na rynku:

 1. Starbucks: Starbucks, globalna sieć kawiarni, przeprowadził rebranding swojego logo w 2011 roku, usuwając nazwę firmy i pozostawiając tylko ikoniczną sirenę. Ta subtelna zmiana umożliwiła firmie dostosowanie się do nowych trendów designu oraz umożliwiła wykorzystanie logo w różnych kontekstach i mediach.
 2. Nike: Nike, jeden z największych producentów odzieży i obuwia sportowego na świecie, przeprowadził rebranding w latach 90., zmieniając swoje logo na charakterystyczny „Swoosh”. Ten prosty, ale wyrazisty symbol stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych logo na świecie i przyczynił się do zwiększenia rozpoznawalności marki Nike.
 3. Apple: Apple, producent elektroniki użytkowej i oprogramowania, przeprowadził rebranding w latach 2000., wprowadzając nowy slogan „Think Different” oraz nowe logo w postaci jedwabnika. Ten rebranding pomógł firmie wyjść z kryzysu i zyskać nową grupę klientów poprzez promowanie wartości innowacji, kreatywności i różnorodności.

Przykłady te pokazują, jak skuteczny rebranding może pomóc firmie dostosować się do zmieniających się trendów, zwiększyć rozpoznawalność marki oraz przyciągnąć nowych klientów. Kluczowymi elementami tych sukcesów było nie tylko zmiana logo czy sloganu, ale przede wszystkim przemyślany proces, który uwzględniał analizę sytuacji marki, określenie klarownych celów oraz konsekwentne wdrażanie zmian na wszystkich płaszczyznach działalności firmy.

Poprzez analizę przykładów udanych rebrandingów, firmy mogą wyciągnąć cenne wnioski i inspiracje, które pomogą im w skutecznym odświeżeniu wizerunku marki oraz zwiększeniu konkurencyjności na rynku. W kolejnych sekcjach omówimy wyzwania, które mogą pojawić się podczas rebrandingu oraz metody pomiaru efektywności tego procesu.

Wyzwania podczas rebrandingu

Choć rebranding może przynieść wiele korzyści, towarzyszą mu również liczne wyzwania, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla firmy, jeśli nie zostaną odpowiednio zarządzone. Poniżej przedstawiamy główne wyzwania, które mogą pojawić się podczas procesu rebrandingu:

 1. Ryzyko utraty dotychczasowych klientów: Zmiana wizerunku marki może spowodować dezorientację i niepewność wśród dotychczasowych klientów, co może skutkować utratą lojalności i zmniejszeniem liczby klientów. Istnieje ryzyko, że nie wszyscy klienci zaakceptują zmiany i zdecydują się na poszukiwanie alternatywnych rozwiązań.
 2. Możliwość niepowodzenia rebrandingu: Pomimo starannego planowania i analizy, rebranding zawsze niesie ryzyko niepowodzenia. Nieprzewidziane reakcje klientów, błędy w komunikacji lub niezrozumienie nowego wizerunku marki mogą przyczynić się do niepowodzenia całego procesu rebrandingu.
 3. Konieczność inwestycji finansowych i czasowych: Rebranding może być kosztownym i czasochłonnym procesem, który wymaga znacznych nakładów finansowych i ludzkich zasobów. Koszty związane z opracowaniem nowego logo, aktualizacją materiałów marketingowych, szkoleniem pracowników oraz promocją nowego wizerunku marki mogą być znaczące dla firm, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 4. Zmiana percepcji klientów: Zmiana wizerunku marki może skutkować zmianą percepcji klientów na temat firmy i jej produktów lub usług. Istnieje ryzyko, że nowy wizerunek nie będzie odpowiednio odbierany przez klientów, co może prowadzić do negatywnych skutków dla sprzedaży i reputacji marki.
 5. Zachowanie spójności i ciągłości: Podczas rebrandingu istotne jest zachowanie spójności i ciągłości komunikacji oraz działań firmy. Brak spójności w komunikacji lub różnice pomiędzy różnymi kanałami komunikacji mogą wprowadzić klientów w dezorientację i utrudnić zrozumienie nowego wizerunku marki.
 6. Reakcje konkurencji: Rebranding może spowodować reakcje konkurencji, która może próbować wykorzystać sytuację do swojej korzyści. Istnieje ryzyko, że konkurencja może próbować zdyskredytować nowy wizerunek marki lub przyciągnąć klientów, którzy nie zaakceptują zmian.

W obliczu tych wyzwań kluczowe jest staranne planowanie, analiza ryzyka oraz skuteczne zarządzanie procesem rebrandingu. Firmy powinny być świadome potencjalnych zagrożeń i odpowiednio nimi zarządzać, aby minimalizować ryzyko niepowodzenia i osiągnąć zamierzone cele rebrandingu. W kolejnych sekcjach omówimy metody pomiaru efektywności rebrandingu oraz podsumujemy najważniejsze wnioski dotyczące tego procesu.

Mierzenie efektywności rebrandingu

Mierzenie efektywności rebrandingu jest kluczowym elementem, który pozwala firmie ocenić skuteczność przeprowadzonych zmian i określić, czy osiągnięto zamierzone cele. Poniżej przedstawiamy główne metody pomiaru efektywności rebrandingu:

 1. Analiza zmian w świadomości marki: Badania świadomości marki przed i po rebrandingu mogą dostarczyć cennych informacji na temat zmiany postrzegania marki przez klientów i społeczność. Analiza wskaźników takich jak znajomość, rozpoznawalność i postrzegana wartość marki może pomóc w zrozumieniu skutków rebrandingu na świadomość marki.
 2. Pomiar wzrostu sprzedaży: Jednym z głównych celów rebrandingu jest zazwyczaj zwiększenie sprzedaży i zysków firmy. Dlatego ważne jest monitorowanie wskaźników sprzedaży przed i po rebrandingu oraz analiza ich wzrostu w związku z przeprowadzonymi zmianami.
 3. Ocena lojalności klientów: Rebranding może wpłynąć na lojalność klientów wobec marki. Badania dotyczące lojalności klientów, takie jak wskaźniki powtarzalności zakupów, referencje, czy chęć rekomendacji marki innym, mogą dostarczyć informacji na temat skutków rebrandingu na relacje z klientami.
 4. Badanie reakcji społeczności: Monitorowanie reakcji społeczności na rebranding, takich jak opinie w mediach społecznościowych, komentarze na stronie internetowej, czy artykuły prasowe, może pomóc w zrozumieniu percepcji zmiany wizerunku marki i identyfikacji obszarów, które wymagają dalszych działań.
 5. Analiza wskaźników finansowych: Badanie wskaźników finansowych, takich jak przychody, marża zysku, czy wartość rynkowa firmy, przed i po rebrandingu, może dostarczyć informacji na temat wpływu rebrandingu na wyniki finansowe firmy.

Poprzez systematyczne monitorowanie i analizę tych wskaźników, firma może ocenić skuteczność przeprowadzonych zmian i dostosować swoje działania w celu osiągnięcia lepszych wyników. Kluczowe jest także uwzględnienie feedbacku klientów i reakcji społeczności na rebranding oraz dostosowanie działań firmy w zależności od otrzymanych informacji.

Podsumowując, mierzenie efektywności rebrandingu jest niezbędnym elementem skutecznego zarządzania procesem zmiany wizerunku marki. Kluczowe jest stosowanie różnorodnych metod pomiaru efektywności oraz systematyczne monitorowanie wyników w celu oceny skutków rebrandingu na świadomość marki, relacje z klientami oraz wyniki finansowe firmy. W kolejnych sekcjach podsumujemy najważniejsze wnioski dotyczące rebrandingu i jego znaczenia dla firm.

Podsumowanie: Rebranding jako strategia rozwoju marki

Rebranding to proces nie tylko zmiany logo czy kolorów, ale kompleksowa strategia, która ma na celu odświeżenie wizerunku marki i dostosowanie jej do zmieniających się warunków rynkowych oraz oczekiwań klientów. Przeprowadzenie udanego rebrandingu wymaga starannego planowania, analizy sytuacji oraz skutecznego zarządzania procesem zmiany wizerunku marki.

W artykule omówiliśmy główne aspekty rebrandingu, począwszy od motywacji i przyczyn, które skłaniają firmy do podjęcia decyzji o odświeżeniu swojego wizerunku, poprzez proces rebrandingu, kluczowe elementy, wyzwania, jakie mogą się pojawić, aż po metody pomiaru efektywności przeprowadzonych zmian.

Kluczowymi wnioskami płynącymi z omawianych zagadnień są:

 • Rebranding to strategiczna decyzja biznesowa, która powinna być poprzedzona staranną analizą sytuacji i określeniem klarownych celów.
 • Skuteczny rebranding wymaga kompleksowego podejścia, uwzględniającego wszystkie kluczowe elementy, takie jak zmiana logo, komunikacji, produktów czy usług.
 • Wartością dodaną rebrandingu jest zwiększenie konkurencyjności firmy, zwiększenie świadomości marki oraz poprawa relacji z klientami.
 • Kluczowym elementem sukcesu rebrandingu jest skuteczna komunikacja z klientami i interesariuszami, oparta na transparentności, uczciwości i spójności.
 • Mierzenie efektywności rebrandingu jest niezbędnym narzędziem, które pozwala firmie ocenić skuteczność przeprowadzonych zmian i dostosować swoje działania w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Podsumowując, rebranding może być skuteczną strategią rozwoju marki, jeśli zostanie przeprowadzony zgodnie z klarowną strategią i uwzględnieniem potrzeb klientów oraz zmieniających się warunków rynkowych. Kluczowe jest także systematyczne monitorowanie wyników i dostosowywanie działań firmy w celu osiągnięcia zamierzonego sukcesu na rynku.