Jak napisać list: list oficjalny i list nieoficjalny

0
4913
4/5 - (1 vote)

Współczesny świat digitalizacji oraz technologii komunikacyjnych nie zawsze pozwala nam docenić tradycyjne formy komunikacji, takie jak listy. Listy, zarówno oficjalne jak i nieoficjalne, posiadają unikalny charakter i dają możliwość wyrażenia myśli oraz uczuć w bardziej intymny i bezpośredni sposób. W tym artykule omówimy, jak napisać list – zarówno oficjalny, jak i nieoficjalny.

1. Czym jest list oficjalny i list nieoficjalny

List oficjalny

List oficjalny, zwany również listem biznesowym lub formalnym, jest środkiem komunikacji używanym do przekazywania informacji pomiędzy dwoma stronami. Jest on zazwyczaj używany w środowisku biznesowym, ale może być również stosowany w innych formalnych kontekstach, takich jak edukacja, polityka, prawnictwo itp.

List nieoficjalny

List nieoficjalny, znany również jako list prywatny lub osobisty, jest używany do prywatnej komunikacji pomiędzy dwoma osobami. Może to być list do przyjaciela, członka rodziny, lub kogoś, z kim mamy luźniejszy, osobisty kontakt.

2. Jak napisać list oficjalny

Części listu oficjalnego

 • Nagłówek/nadawca: Adres oraz informacje kontaktowe nadawcy.
 • Data: Aktualna data.
 • Adresat/odbiorca: Informacje odbiorcy.
 • Pozdrowienia: Formalne pozdrowienia, np. „Szanowny Panie/Pani”.
 • Treść listu: Jądrowe informacje.
 • Zakończenie: Formalne zakończenie, np. „Z poważaniem”.
 • Podpis: Twój podpis.

Przykładowe kroki do napisania listu oficjalnego

Krok 1: Nagłówek

Pierwszym krokiem jest umieszczenie twojego adresu i informacji kontaktowych w lewym górnym rogu listu. Pamiętaj, że nie powinieneś podawać swojego imienia i nazwiska w tej sekcji.

Krok 2: Data

Podaj aktualną datę. Zazwyczaj umieszcza się ją na prawo od twojego adresu, choć to może zależeć od konkretnych wymagań.

Krok 3: Adresat

Podaj informacje o odbiorcy, takie jak imię, nazwisko, tytuł (jeśli jest odpowiedni), oraz adres.

Krok 4: Pozdrowienia

Użyj formalnych pozdrowień, takich jak „Szanowny Panie/Pani”. Jeśli znasz imię odbiorcy, użyj go po formule pozdrowienia.

Krok 5: Treść listu

Treść listu powinna być jasna, zwięzła, i na temat. Pamiętaj, że twoim celem jest przekazanie konkretnej informacji w profesjonalny i uprzedzony sposób.

Krok 6: Zakończenie i podpis

Zakończ list formalnymi słowami, takimi jak „Z poważaniem” lub „Z szacunkiem”. Następnie podpisz się pod zakończeniem.

3. Jak napisać list nieoficjalny

Części listu nieoficjalnego

 • Adresat: Do kogo piszesz.
 • Pozdrowienia: Swobodne pozdrowienia, np. „Cześć” lub „Hej”.
 • Treść listu: Twoje wiadomości.
 • Zakończenie: Swobodne zakończenie, np. „Pozdrawiam” lub „Do zobaczenia”.
 • Podpis: Twoje imię.

Przykładowe kroki do napisania listu nieoficjalnego

Krok 1: Adresat

Początkiem listu nieoficjalnego jest zwykle zwrot do adresata. Na przykład, „Cześć Marta” lub „Drogi Jan”.

Krok 2: Pozdrowienia

W liście nieoficjalnym można użyć mniej formalnych pozdrowień. Zamiast „Szanowny Panie/Pani”, możemy po prostu napisać „Cześć” lub „Hej”.

Krok 3: Treść listu

Treść listu powinna być otwarta i naturalna. Możemy pisać o wszystkim, co chcemy przekazać adresatowi.

Krok 4: Zakończenie i podpis

Na koniec listu możemy napisać „Pozdrawiam” lub „Do zobaczenia” i podpisać się swoim imieniem.

4. Podsumowanie

Pisanie listów, zarówno oficjalnych jak i nieoficjalnych, jest umiejętnością, którą warto posiąść. Choć może się wydawać przestarzała w dobie technologii cyfrowych, ma swoje unikalne miejsce w komunikacji międzyludzkiej. Wykorzystaj powyższe wskazówki, aby doskonalić swoje umiejętności pisania listów, a przekonasz się, jak satysfakcjonujące może to być!

5. Porady dotyczące pisania listów

Bez względu na to, czy piszesz list oficjalny, czy nieoficjalny, są pewne uniwersalne zasady i porady, które mogą pomóc Ci w skuteczniejszym pisaniu.

Pisanie jasno i precyzyjnie

Nie ważne, jaki jest cel twojego listu, zawsze staraj się pisać w sposób jasny i precyzyjny. Unikaj nadmiernego używania języka technicznego lub trudnych słów, chyba że są one absolutnie niezbędne. Twoim celem powinno być przekazanie twojej wiadomości w sposób, który jest łatwy do zrozumienia dla odbiorcy.

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Błędy pisowni i gramatyczne mogą zniechęcić odbiorcę i sprawić, że twoja wiadomość stanie się niejasna. Zawsze sprawdzaj swoją pisownię i gramatykę przed wysłaniem listu. Możesz skorzystać z różnych narzędzi do sprawdzania pisowni i gramatyki dostępnych online.

Zachowanie odpowiedniego tonu

Ton twojego listu powinien zależeć od jego celu i odbiorcy. W liście oficjalnym, powinieneś utrzymywać formalny i profesjonalny ton. W liście nieoficjalnym, możesz być bardziej swobodny i używać bardziej luźnego języka. Ważne jest jednak, aby zawsze pisać z szacunkiem i uprzedzeniem.

Przemyślane zakończenie

Zakończenie twojego listu powinno być tak samo przemyślane jak jego początek. W liście oficjalnym, zakończenie powinno być formalne i profesjonalne, np. „Z poważaniem” lub „Z szacunkiem”. W liście nieoficjalnym, możesz użyć bardziej luźnego zakończenia, np. „Pozdrawiam” lub „Do zobaczenia”.

6. Wzory listów: oficjalny i nieoficjalny

Być może najłatwiejszym sposobem na naukę pisania listów jest analiza przykładowych listów. Poniżej znajdują się wzory listu oficjalnego i nieoficjalnego.

Wzór listu oficjalnego

Nadawca
Ulica nr, Miasto, Kod pocztowy
Telefon/Email
DataAdresat
Ulica nr, Miasto, Kod pocztowy

Szanowny Panie/Pani,

W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej z dnia … , chciałbym/chciałabym…

[treść listu]

Z poważaniem,

[Podpis]
[Imię i nazwisko]

Wzór listu nieoficjalnego

Drogi/Droga [Imię],

Cześć! Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku. Chciałem/Chciałam Ci tylko napisać, że…

[treść listu]

Pozdrawiam,
[Twoje Imię]

Pamiętaj, że powyższe wzory to tylko przykłady. Twój list może wyglądać inaczej, w zależności od kontekstu, odbiorcy i osobistego stylu pisania.