PIT-11 w Roku 2019 – Jak i Do Kiedy Wysłać?

0
299
4/5 - (1 vote)

PIT-11 to bardzo ważny dokument podatkowy, który zrozumieć musi każdy pracownik czy wykonujący wolny zawód w Polsce. Zawiera on informacje o dochodach uzyskanych przez podatnika w danym roku kalendarzowym oraz o zapłaconym podatku dochodowym. W tym artykule dowiesz się, jak poprawnie wypełnić formularz PIT-11 za rok 2019 oraz do kiedy powinieneś go wysłać.

Czym Jest PIT-11?

PIT-11 to informacja o dochodach, kosztach uzyskania przychodów oraz o należnym i zapłaconym podatku, które płatnik przekazuje do urzędu skarbowego. PIT-11 otrzymuje od nas pracodawca, zleceniodawca lub inny płatnik składek. Jest to podstawowy dokument, który pozwala wypełnić roczne zeznanie podatkowe.

Skąd Wziąć PIT-11?

PIT-11 powinniśmy otrzymać od naszego pracodawcy, zleceniodawcy, instytucji finansowych czy od innych podmiotów, które wypłacały nam w danym roku podlegające opodatkowaniu środki. Jeśli nie otrzymaliśmy takiego dokumentu, powinniśmy zgłosić ten fakt naszemu płatnikowi. W przypadku braku reakcji, należy zgłosić ten fakt urzędowi skarbowemu.

Kiedy Powinniśmy Otrzymać PIT-11 za Rok 2019?

Zgodnie z przepisami prawa, płatnicy są zobowiązani do wystawienia informacji PIT-11 do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym, a więc do 31 stycznia 2020 roku w przypadku PIT-11 za rok 2019. Powinniśmy więc otrzymać ten dokument do tego dnia.

Co Jeśli Nie Otrzymaliśmy PIT-11 na Czas?

Jeśli nie otrzymaliśmy informacji PIT-11 na czas, powinniśmy zgłosić ten fakt płatnikowi. Jeśli ten nie zareaguje, powinniśmy zgłosić ten fakt urzędowi skarbowemu.

Jak Wysłać PIT-11?

PIT-11, o ile otrzymaliśmy go w formie elektronicznej, możemy wysłać elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów lub za pomocą programu do obsługi zeznań podatkowych.

Wysyłanie PIT-11 Elektronicznie

Aby wysłać PIT-11 elektronicznie, musimy najpierw zalogować się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Następnie wybieramy odpowiedni formularz PIT-11 i wypełniamy go zgodnie z instrukcjami. Po zatwierdzeniu formularza, możemy go wysłać.

Wysyłanie PIT-11 za Pośrednictwem Programu do Obsługi Zeznań Podatkowych

Możemy także skorzystać z jednego z programów do obsługi zeznań podatkowych. W takim programie musimy najpierw utworzyć nowe zeznanie, a następnie wypełnić formularz PIT-11. Po zatwierdzeniu formularza, program automatycznie wysyła go do urzędu skarbowego.

Do Kiedy Wysłać PIT-11?

Zgodnie z przepisami prawa, zeznanie podatkowe za rok 2019 powinniśmy wysłać do urzędu skarbowego do końca kwietnia 2020 roku.

Co Jeśli Przekroczymy Termin Wysyłki PIT-11?

Jeśli przekroczymy termin wysyłki PIT-11, możemy zostać ukarani grzywną. Wysokość grzywny zależy od wielu czynników, takich jak wysokość dochodów, ilość zaległych zeznań podatkowych czy wcześniejsze naruszenia przepisów podatkowych.

Podsumowując, PIT-11 jest niezbędnym dokumentem do rozliczenia podatków za rok 2019. Pamiętajmy, że musimy go otrzymać do końca stycznia 2020 roku i wysłać do końca kwietnia 2020 roku, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

Wypełnianie Formularza PIT-11

PIT-11 jest dość skomplikowanym formularzem, ale z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, nie powinno być z nim większych problemów. Poniżej znajduje się szczegółowy opis, jak poprawnie wypełnić ten formularz.

Dane Podatnika

W pierwszej części formularza PIT-11, musimy podać swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer NIP (jeśli go posiadamy).

Dane Płatnika

Następnie musimy podać dane płatnika, czyli osoby lub instytucji, która wypłaciła nam dochody. Dane te powinniśmy znaleźć w otrzymanym od płatnika PIT-11.

Dochody

W kolejnej części formularza, musimy wpisać informacje o uzyskanych dochodach. Informacje te powinniśmy znaleźć w otrzymanym od płatnika PIT-11. Musimy uwzględnić wszystkie dochody, które otrzymaliśmy w danym roku kalendarzowym, niezależnie od tego, czy były one opodatkowane, czy nie.

Koszty Uzyskania Przychodów

Kolejny krok to wpisanie informacji o kosztach uzyskania przychodów. Są to wydatki, które ponieśliśmy w związku z uzyskaniem dochodów, takie jak wydatki na dojazd do pracy, zakup materiałów niezbędnych do wykonywania pracy, czy opłaty za korzystanie z usług zewnętrznych.

Podatek Dochodowy

Na końcu formularza musimy podać informacje o zapłaconym podatku dochodowym. Informacje te powinniśmy znaleźć w otrzymanym od płatnika PIT-11.

Najczęstsze Błędy przy Wypełnianiu PIT-11

Poniżej znajdują się najczęstsze błędy, które podatnicy popełniają przy wypełnianiu formularza PIT-11.

Błędne Dane Osobowe

Jednym z najczęstszych błędów jest wpisanie błędnych danych osobowych. Aby tego uniknąć, należy dokładnie sprawdzić wszystkie wpisane dane.

Błędne Dane Płatnika

Kolejnym błędem jest wpisanie błędnych danych płatnika. Aby tego uniknąć, należy dokładnie sprawdzić wszystkie wpisane dane.

Błędne Kwoty Dochodów

Częstym błędem jest także wpisanie błędnej kwoty dochodów. Aby tego uniknąć, należy dokładnie sprawdzić wszystkie wpisane kwoty.

Podsumowanie

Formularz PIT-11 jest kluczowym dokumentem podatkowym, który pozwala rozliczyć podatki za dany rok kalendarzowy. Pamiętajmy, aby poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza i wysłać go na czas, aby uniknąć konsekwencji prawnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub skorzystać z pomocy programu do obsługi zeznań podatkowych.